Методична робота з директорами ЗНЗ, заступниками директорів з навчально-виховної роботи

Методична робота з директорами  ЗНЗ, заступниками директорів з навчально-виховної роботи

 

Організаційна форма

Проблема

термін

Відповідальний

Семінари –практикуми  керівників шкіл

Районний семінар-практикум директорів шкіл І-ІІІ ст., І-ІІст.

1.      Основні напрямки управлінської діяльності в умовах впровадження Нової української школи.

2.      Моделювання освітнього середовища ЗНЗ в проекції на компетенісно-спрямоване навчання у школі.

3.      Сучасний учитель: формування нового покоління педагогів у школі. Професійний стандарт нового покоління Методи подолання опору змінам.

Листопад

Гібляк Г.В.

1.      Технологія формування іміджу школи. Інструменти позиціонування НЗ на ринку освітніх послуг.

2.      Зміна  як предмет управлінської діяльності. Інноваційні проекти як напрямок іміджевої політики.

3.      Формування відкритого інформаційного простору як напрямок іміджевої політики.

4.      Створення позитивного іміджу навчального закладу – неодмінна умова функціонування сучасної мало чисельної школи.

Березень

Гібляк Г.В.

Районний семінар-практикум директорів опорних шкіл ОТГ

 

Автономія навчального закладу: нормативно-правові  та практичні аспекти.

 

Гібляк Г.В.

Кадрова політика навчального закладу

Мистецтво делегування повноважень.

 

Гібляк Г.В.

Опорна кола – центр науково-педагогічних іновацій. Школа освітніз послуг.

 

Гібляк Г.В.

Базові засади фандрайзингу для освітніх організацій: як написати проект на грант.

 

Гібляк Г.В.

Школа молодого керівника (3 рік)

Планування професійного розвитку педагогів: системний підхід.

Роль організаційної культури керівника у забезпеченні якості шкільної освіти.

Управління песоналом.

 

Гібляк Г.В.

Вивчення системи роботи учителя: планування та контроль.

Особливості управління різними типами колективів. Вплив мотивації праці на розвиток само менеджменту працівників у ЗНЗ. Вплив мотивації праці на розвиток само менеджменту працівників у ЗНЗ.

 

Гібляк Г.В.

Атестація педагогів.

Публічний звіт керівника школи як засіб формування іміджу закладу.

 

Гібляк Г.В.

Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності.

Як вирішити робочий конфлікт.

 

Гібляк Г.В.

Самоаналіз навчального закладу : кадрова політика. «Імунітет» від маніпуляцій.

 

Гібляк Г.В.

Школа управлінської майстерності заступників директорів

Внутрішньошкільний контроль.

 

Гібляк Г.В.

Компетентнісно орієнтований підхід в освіти.

 

Гібляк Г.В.

 

Наради з керівниками НЗ

Засідання ради РМК

Відповідно окремого плану (додаток 1)

Жовтень,

грудень,

січень,

червень

Методисти

 

Наради з заступниками директорів з навчально-виховної роботи

Відповідно окремого плану (додаток 2)

Вересень,

листопад,

лютий,

квітень

Гібляк Г.В.

 

Наради з директорами ЗНЗ, ПНЗ

Відповідно плану відділу освіти (додаток 3)

Серпень,

вересень,

листопад,

січень,

березень,

травень

 

Колегії відділу освіти

Відповідно плану роботи відділу освіти (додаток 5)

Жовтень,

грудень,

лютий,

квітень

Методисти

Підготовка методичних рекомендації на допомогу керівникам шкіл

Нормативно-правова база щодо організації навчально-виховного процесу у 2017/18 н.р з коментарями.

Серпень

Методична презентація

Гібляк Г.В.

 

Методичні рекомендації щодо формування навчальних планів

Серпень

Методичний лист

Гібляк Г.В.

 

Фандрайзингова діяльність керівника школи

Жовтень

Методичний посібник

Гібляк Г.В.

 

Публічний звіт керівника школи як засіб формування іміджу закладу

Березень

Методичний посібник

Гібляк Г.В.

 

Психологічні передумови управління школою: тренінги для керівників шкіл

Жовтень

Методичний посібник

Гібляк Г.В.

 

Планування особистісно орієнтованої моделі методичної роботи в умовах впровадження Нової української школи

Листопад

стаття

Гібляк Г.В.

 

Формування професійного педагогічного колективу

Протягом року

Методичні презентації для Школи молодого керівника

Гібляк Г.В.

 

Моніторинг якості освіти та самооцінювання роботи школи

березень

Методичні презетації для семінару заступників

Гібляк Г.В.